Serious cerebrocranial injury caused by rubber bullets. Two pediatric cases requiring neurosurgery

L’article “Serious cerebrocranial injury caused by rubber bullets. Two pediatric cases requiring neurosurgery” (referència bibliogràfica: F. E. Roux, M. Mejdoubi Neurochirurgie, 2001, 47, 6, 576-579) descriu dos casos de lesions craneo- cerebrals degudes a projectils de goma, sofertes per dos nens. En el primer cas, un nen d’ onze anys va morir a causa d’ un seguit de ferides craneo- cerebrals a l’ hemisferi frontoparietal, fetes per projectils de goma i que li van causar una hemorràgia interna massiva.
El segon cas és d’ un noi de catorze anys que va ser també ferit per un projectil de goma, amb un conseqüent dany cerebral al lòbul front- temporal esquerre. Els projectils eren constituïts per una part cilíndrica metàl·lica (1,7 com de llargada i 1,7 cm de diàmetre) recoberts d’ un estrat de goma de 2 mm.
Els autors sostenen que el terme “projectils de goma”podria donar la impressió que aquest tipus de projectils causin ferides innòcues.
En realitat, en base a les observacions descrites en l’ article i d’ altres estudis de literatura científica, aquests projectils de goma poden causar severes o fatals ferides craneo-encefàliques.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *