Blunt and penetrating injuries caused by rubber bullets during the Israeli-Arab conflict in October, 2000: a retrospective study

L’article “Blunt and penetrating injuries caused by rubber bullets during the Israeli-Arab conflict in October, 2000: a retrospective study” (referència bibliogràfica: A. Mahajna, N. Aboud, I. Harbaji, A. Agbaria, Z. Lankovsky, M. Michaelson, D. Fisher, M. M. Krausz. LANCET 2002, 359, 9320, 1795-1800) documenta un estudi dedicat a analitzar nombrosos casos de ferides causades per projectils de goma utilitzats per la policia israeliana durant el conflicte aràbic- israelià de l’ octubre de 2000. 151 homes i una dona, d’ edats compreses entre els 11 i els 59 anys, van ser inclosos en aquest estudi. Entre les ferides sofertes s’ ha demostrat el 201 van ser a causades per projectils de goma.
Les ferides estaven distribuïdes de manera casual per tota la superfície del cos, i eren localitzades. De l’ estudi es va extreure que el 93% dels ferits mostrava ferides superficials, però que el 39% de les ferides comeses eren penetrants.
La gravetat de les ferides estudiades depenia de tres factors: característiques balístiques dels projectils, distància del “foc”, i part anatòmica colpejada.
A més, l’ article descriu dos casos de morts, un degut a una ferida penetrant a l’ ull, que va causar danys al cervell, i un altre que va portar un seguit de complicacions post-operatòries per ferides al genoll.
Els autors conclouen que els projectils de goma no haurien de ser considerats com un instrument segur pel control de les situacions de conflictes de massa.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *