Le armi cosiddette “non letali”

Le armi cosiddette “non letali” (text en italià)

Silvia Bonomo
Centro Militare di Studi Strategici, Dip. S.T.E.P.I.

web: Web amb el fitxer pdf

Què significa “no letalitat” associada al concepte de “arma”? Quina és la validesa tecnològica d’aquests instruments? quins son els seus efectes en la salut de les persones ferides? Com son de selectives o arbitràries? Quina és la dimensió jurídica a la qual van col.locades les armes “no letals” i en quin règim jurídic s’ aplica, en el pla internacional? Quins sòn els avantatges i desavantatges del seu us?

Aquestes son les preguntes que respon aquest article, fent un anàlisis detallat de tot tipus d’armes “no letals” que existeixen, de les funcions que compleixen i els danys que causen. Parla àmpliament dels projectils de goma, sobretot en les pàgines 63-75, però també fa un anàlisi extensiu d’altres tipologies d’armes, com les químiques (gasos lacrimògens, etc), les elèctriques (com el conegut TASER) o altres tecnologies, com l’ us d’ ones electromagnètiques o sonores, aixi com la utilització d’aigua. Analitza els danys que provoquen aquestes armes en relació a la declaració dels drets humans i els aspectes jurídics que en deriven.

+Mes Info: les armes “així anomenades” no letals

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *